جدول غذای کودک از ۴ ماهگی الی ۶ ماهگی

جدول غذای کودک از ۴ ماهگی الی ۶ ماهگی

اولین نمودار غذایی برای کودک در فاصله زمانی ۴ الی ۶ ماهگی

این نمودار صرفا جهت مطالعه می باشد لطفا قبل از هر اقدامی راجع به تغذیه کودک در این بازه زمانی از توصیه های پزشک اطفال مطمئن شوید.

4o6babyfood_chioche

دانلود جدول غذای کودک از ۴ الی ۶ ماهگی

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked