از بین بردن زایده های پوستی آرشیو مطالب

روش از بین بردن تگ ها یا زائده های پوستی بی خطر

روش از بین بردن تگ ها یا زائده های پوستی بی خطر

تگ های پوستی، منگوله های پوستی و هر نامی مشابه اینها، زائده های پوستی غیر سرطانی هستند که ممکن است در قسمت های مختلف بدن ظاهر شوند و این زائده های در اندازه های بسیار کوچک هستند و معمولا بر روی پلک ها، نواحی گردن، بازوها، زیر سینه و زیر بغل رخ می دهند.

نام علمی این زائده های پوستی  را آکروچوردن می نامند.