مربای زردآلو آرشیو مطالب

غذای کودک – مربای زردآلو

غذای کودک – مربای زردآلو

زردآلو یک میوه تابستانی است و چون در تابستان دادن این میوه به کودک خطراتی چون اسهال را به دنبال دارد بهتر است به روشهای دیگری از این میوه استفاده کرد و به کوک داد تا از فواید آن در رشد کودک بهره گرفت

یکی از این روشها تهیه مربای زردآلو است. این مخلوط را میتوانید به همراه ماست و یا با نان به کودک خود بدهید .