مجموعه لباس مخصوص عقد کنان و نامزدی – سری ۱

مجموعه لباس مخصوص عقد کنان و نامزدی – سری ۱

مجموعه یی  از مدل لباس بسیار شیک  یکدست و ساده و اغلب سفید بلند که برای عقد کنان و نامزدی بسیار مناسب هستند. این مجموعه از سری کارهای بهار ۲۰۱۷ طراح معروف، والنتینو می باشد.

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked