جدول اندازه های استاندارد نرمال بانوان –  بر اساس مولر

جدول اندازه های استاندارد نرمال بانوان – بر اساس مولر

جدول سایز  نرمال بانوان  برای کشیدن الگو و خیاطی بر اساس مولر

 

جدول شماره ۱ –  اندازه های استاندارد اندام نرمال بانوان – اکادمی پوشاک مولر آلمان

دانلود فایل پی دی اف جدول سایزهای نرمال بانوان

 

سایزهای بین المللی ۳۲ ۳۴ ۳۶ ۳۸ ۴۰ ۴۲ ۴۴ ۴۶ ۴۸ ۵۰ ۵۲ ۵۴ ۵۶ ۵۸ ۶۰
بلندی تمام قد ۱۶۸ ۱۶۸ ۱۶۸ ۱۶۸ ۱۶۸ ۱۶۸ ۱۶۸ ۱۶۸ ۱۶۸ ۱۶۸ ۱۶۸ ۱۶۸ ۱۶۸ ۱۶۸ ۱۶۸
دور سینه ۷۶ ۸۰ ۸۴ ۸۸ ۹۲ ۹۶ ۱۰۰ ۱۰۴ ۱۱۰ ۱۱۶ ۱۲۲ ۱۲۸ ۱۳۴ ۱۴۰ ۱۴۶
دور کمر ۶۲ ۶۴ ۶۶ ۷۰ ۷۴ ۷۸ ۸۲ ۸۶ ۹۲ ۹۸ ۱۰۴ ۱۱۰ ۱۱۷ ۱۲۴ ۱۳۱
دور باسن ۸۴ ۸۷ ۹۰ ۹۴ ۹۸ ۱۰۲ ۱۰۶ ۱۱۰ ۱۱۴ ۱۱۸ ۱۲۴ ۱۳۰ ۱۳۶ ۱۴۲ ۱۴۸
دور گردن ۳۵ ۳۵٫۵ ۳۶ ۳۶٫۵ ۳۷ ۳۷٫۵ ۳۸ ۳۸٫۵ ۳۹٫۵ ۴۰٫۵ ۴۱٫۵ ۴۲٫۵ ۴۳٫۵ ۴۴٫۵ ۴۵٫۵
یک دوم پهنای پشت یقه ۶٫۴ ۶٫۵ ۶٫۶ ۶٫۷ ۶٫۸ ۶٫۹ ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۳ ۷٫۵ ۷٫۷ ۷٫۹ ۸٫۱ ۸٫۳ ۸٫۵
بلندی کف حلقه آستین ۱۷٫۵ ۱۸ ۱۸٫۵ ۱۹ ۱۹٫۵ ۲۰ ۲۰٫۵ ۲۱ ۲۱٫۵ ۲۲ ۲۲٫۵ ۲۳ ۲۳٫۵ ۲۴ ۲۴٫۵
قد بالاتنه پشت از مهره برجسته پشت گردن تا کمر ۴۰٫۸ ۴۰٫۹ ۴۱٫۰ ۴۱٫۱ ۴۱٫۲ ۴۱٫۳ ۴۱٫۴ ۴۱٫۵ ۴۱٫۶ ۴۱٫۷ ۴۱٫۸ ۴۱٫۹ ۴۲٫۰ ۴۲٫۱ ۴۲٫۲
قد بالاتنه پشت تا باسن بزرگ ۵۹ ۵۹٫۵ ۶۰ ۶۰٫۵ ۶۱ ۶۱٫۵ ۶۲ ۶۲٫۵ ۶۳ ۶۳٫۵ ۶۴ ۶۴٫۵ ۶۵ ۶۵٫۵ ۶۶
بلندی یا قد دامن ۵۹٫۵ ۶۰ ۶۰٫۵ ۶۱ ۶۱٫۵ ۶۲ ۶۲٫۵ ۶۳ ۶۳٫۵ ۶۴ ۶۴٫۵ ۶۵ ۶۵٫۵ ۶۶ ۶۶٫۵
بلندی مرکز سینه از سرشانه تا نوک سینه ۲۴٫۲ ۲۵ ۲۵٫۸ ۲۶٫۶ ۲۷٫۴ ۲۸٫۲ ۲۹ ۲۹٫۸ ۳۱٫۱ ۳۲٫۴ ۳۳٫۷ ۳۵٫۰ ۳۶٫۳ ۳۷٫۶ ۳۸٫۹
قد بالاتنه جلو بدون پشت یقه (از سرشانه. نوک سینه تا کمر) ۴۳٫۷ ۴۴٫۱ ۴۴٫۵ ۴۴٫۹ ۴۵٫۳ ۴۵٫۷ ۴۶٫۱ ۴۶٫۵ ۴۷٫۴ ۴۸٫۳ ۴۹٫۲ ۵۰٫۱ ۵۱٫۰ ۵۱٫۹ ۵۲٫۸
کارور پشت ۱۵ ۱۵٫۵ ۱۶ ۱۶٫۵ ۱۷ ۱۷٫۵ ۱۸ ۱۸٫۵ ۱۹٫۲ ۱۹٫۹ ۲۰٫۶ ۲۱٫۳ ۲۲٫۰ ۲۲٫۷ ۲۳٫۴
کارو جلو ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳٫۳ ۲۴٫۶ ۲۵٫۹ ۲۷٫۲ ۲۸٫۵ ۲۹٫۸ ۳۱٫۱
سرشانه ۱۱٫۶ ۱۱٫۸ ۱۲ ۱۲٫۲ ۱۲٫۴ ۱۲٫۶ ۱۲٫۸ ۱۳٫۰ ۱۳٫۳ ۱۳٫۶ ۱۳٫۹ ۱۴٫۲ ۱۴٫۵ ۱۴٫۸ ۱۵٫۱
قد آستین از سرشانه ۵۹٫۸ ۵۹٫۹ ۶۰٫۰ ۶۰٫۱ ۶۰٫۲ ۶۰٫۳ ۶۰٫۴ ۶۰٫۵ ۶۰٫۶ ۶۰٫۷ ۶۰٫۸ ۶۰٫۹ ۶۱٫۰ ۶۱٫۱ ۶۱٫۲
گشادی کف حلقه آستین ۸ ۸٫۵ ۹ ۹٫۵ ۱۰ ۱۰٫۵ ۱۱ ۱۱٫۵ ۱۲٫۵ ۱۳٫۵ ۱۴٫۵ ۱۵٫۵ ۱۶٫۵ ۱۷٫۵ ۱۸٫۵
دور بازو ۲۵٫۵ ۲۶٫۵ ۲۷٫۵ ۲۸٫۵ ۲۹٫۵ ۳۰٫۵ ۳۱٫۵ ۳۲٫۵ ۳۴٫۶ ۳۵٫۹ ۳۷٫۶ ۳۹٫۳ ۴۱٫۰ ۴۲٫۷ ۴۴٫۴
دور مچ ۱۵٫۱ ۱۵٫۳ ۱۵٫۵ ۱۵٫۹ ۱۶٫۳ ۱۶٫۷ ۱۷٫۱ ۱۷٫۵ ۱۸٫۱ ۱۸٫۷ ۱۹٫۳ ۱۹٫۹ ۲۰٫۵ ۲۱٫۱ ۲۱٫۷
بلندی یا قد لباس قد لباس بر حسب مدل یا مد روز متغیر است
قد از کمر تا کف پا ( قد شلوار) ۱۰۶ ۱۰۶ ۱۰۶ ۱۰۶ ۱۰۶ ۱۰۶ ۱۰۶ ۱۰۶ ۱۰۶ ۱۰۶ ۱۰۶ ۱۰۶ ۱۰۶ ۱۰۶ ۱۰۶
بلندی فاق یا برآمدگی باسن ۲۵٫۵ ۲۵٫۵ ۲۵٫۵ ۲۶ ۲۶٫۵ ۲۷ ۲۷٫۵ ۲۸ ۲۸٫۷ ۲۹٫۴ ۳۰٫۱ ۳۰٫۸ ۳۱٫۵ ۳۲٫۲ ۳۲٫۹
اندازه توی پا از وسط فاق تا کف پا ۸۰٫۵ ۸۰٫۵ ۸۰٫۵ ۸۰ ۷۹٫۵ ۷۹ ۷۸٫۵ ۷۸ ۷۷٫۳ ۷۶٫۶ ۷۵٫۹ ۷۵٫۲ ۷۴٫۵ ۷۳٫۸ ۷۳٫۱
دور مچ پا ( دم پای شلوار) ۲۳٫۵ ۲۳٫۵ ۲۴ ۲۴٫۵ ۲۵ ۲۵٫۵ ۲۶ ۲۶٫۵ ۲۷ ۲۷٫۵ ۲۸ ۲۸٫۵ ۲۹ ۲۹٫۵ ۳۰

جدول شماره ۲ –  اندازه های استاندارد اندام نرمال بانوان – اکادمی پوشاک مولر آلمان

دانلود فایل پی دی اف جدول سایزهای نرمال بانوان

 

 

سایزهای بین المللی ۳۲ ۳۴ ۳۶ ۳۸ ۴۰ ۴۲ ۴۴ ۴۶ ۴۸ ۵۰ ۵۲ ۵۴ ۵۶ ۵۸ ۶۰
بلندی تمام قد ۱۶۴ ۱۶۴ ۱۶۴ ۱۶۴ ۱۶۴ ۱۶۴ ۱۶۴ ۱۶۴ ۱۶۴ ۱۶۴ ۱۶۴ ۱۶۴ ۱۶۴ ۱۶۴ ۱۶۴
دور سینه ۷۶ ۸۰ ۸۴ ۸۸ ۹۲ ۹۶ ۱۰۰ ۱۰۴ ۱۱۰ ۱۱۶ ۱۲۲ ۱۲۸ ۱۳۴ ۱۴۰ ۱۴۶
دور کمر ۶۲ ۶۴ ۶۶ ۷۰ ۷۴ ۷۸ ۸۲ ۸۶ ۹۲ ۹۸ ۱۰۴ ۱۱۰ ۱۱۷ ۱۲۴ ۱۳۱
دور باسن ۸۳ ۸۷ ۹۰ ۹۴ ۹۸ ۱۰۲ ۱۰۶ ۱۱۰ ۱۱۴ ۱۲۰ ۱۲۶ ۱۳۲ ۱۳۸ ۱۴۴ ۱۵۰
دور گردن ۳۵ ۳۵٫۵ ۳۶ ۳۶٫۵ ۳۷ ۳۷٫۵ ۳۸ ۳۸٫۵ ۳۹٫۵ ۴۰٫۵ ۴۱٫۵ ۴۲٫۵ ۴۳٫۵ ۴۴٫۵ ۴۵٫۵
یک دوم پهنای پشت یقه ۵٫۸ ۶٫۰ ۶٫۲ ۶٫۴ ۶٫۶ ۶٫۸ ۷٫۰ ۷٫۲ ۷٫۵ ۷٫۸ ۸٫۱ ۸٫۴ ۸٫۷ ۹ ۹٫۳
بلندی کف حلقه آستین ۱۷٫۵ ۱۸ ۱۸٫۵ ۱۹ ۱۹٫۵ ۲۰ ۲۰٫۵ ۲۱ ۲۱٫۵ ۲۲ ۲۲٫۵ ۲۳ ۲۳٫۵ ۲۴ ۲۴٫۵
قد بالاتنه پشت از مهره برجسته پشت گردن تا کمر ۳۸٫۰ ۳۸٫۵ ۳۹٫۰ ۳۹٫۵ ۴۰٫۰ ۴۰٫۵ ۴۱٫۰ ۴۱٫۵ ۴۲٫۰ ۴۲٫۲۵ ۴۲٫۵ ۴۲٫۷۵ ۴۳٫۰ ۴۳٫۲۵ ۴۳٫۵
قد بالاتنه پشت تا باسن بزرگ ۵۵٫۵ ۵۶٫۵ ۵۷٫۵ ۵۸٫۵ ۵۹٫۵ ۶۰٫۵ ۶۱٫۵ ۶۲٫۵ ۶۳٫۵۰ ۶۴٫۲۴ ۶۵٫۰۰ ۶۵٫۷۵ ۶۶٫۵۰ ۶۷٫۲۵ ۶۸٫۰
بلندی یا قد دامن ۵۶٫۵ ۵۷٫۵ ۵۸٫۵ ۵۹٫۵ ۶۰٫۵ ۶۱٫۵ ۶۲٫۵ ۶۳٫۵ ۶۵٫۰ ۶۶٫۵ ۶۸٫۰ ۶۹٫۵ ۷۱٫۰ ۷۲٫۵ ۷۴٫۰
بلندی مرکز سینه از سرشانه تا نوک سینه ۲۲٫۴ ۲۳٫۲ ۲۴٫۰ ۲۴٫۸ ۲۵٫۶ ۲۶٫۴ ۲۷٫۲ ۲۸ ۲۹٫۳ ۳۰٫۶ ۳۲ ۳۳٫۲ ۳۴٫۵ ۳۶ ۳۷٫۱
قد بالاتنه جلو بدون پشت یقه (از سرشانه. نوک سینه تا کمر) ۴۰٫۹ ۴۱٫۷ ۴۲٫۵ ۴۳٫۳ ۴۴٫۱ ۴۴٫۹ ۴۵٫۷ ۴۶٫۵ ۴۷٫۸ ۴۸٫۸ ۴۹٫۹ ۵۰٫۹ ۵۲٫۰ ۵۳٫۰ ۵۴٫۱
کارور پشت ۱۵ ۱۵٫۵ ۱۶ ۱۶٫۵ ۱۷ ۱۷٫۵ ۱۸ ۱۸٫۵ ۱۹٫۲ ۱۹٫۹ ۲۰٫۶ ۲۱٫۳ ۲۲٫۰ ۲۲٫۷ ۲۳٫۴
کارو جلو ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳٫۶ ۲۵٫۲ ۲۶٫۸ ۲۸٫۴ ۳۰٫۰ ۳۱٫۶ ۳۳٫۲
سرشانه ۱۱٫۶ ۱۱٫۸ ۱۲ ۱۲٫۲ ۱۲٫۴ ۱۲٫۶ ۱۲٫۸ ۱۳٫۰ ۱۳٫۳ ۱۳٫۶ ۱۳٫۹ ۱۴٫۲ ۱۴٫۵ ۱۴٫۸ ۱۵٫۱
قد آستین از سرشانه ۵۶٫۶ ۵۷٫۲ ۵۷٫۸ ۵۸٫۴ ۵۹٫۰ ۵۹٫۶ ۶۰٫۲ ۶۰٫۸ ۶۱٫۴ ۶۲٫۰ ۶۲٫۶ ۶۳٫۲ ۶۳٫۸ ۶۴٫۴ ۶۵٫۰
گشادی کف حلقه آستین ۸ ۸٫۵ ۹ ۹٫۵ ۱۰ ۱۰٫۵ ۱۱ ۱۱٫۵ ۱۲٫۲ ۱۲٫۹ ۱۳٫۶ ۱۴٫۳ ۱۵٫۰ ۱۵٫۷ ۱۶٫۴
دور بازو ۲۵٫۰ ۲۵٫۵ ۲۶٫۰ ۲۷٫۳ ۲۸٫۶ ۲۹٫۹ ۳۱٫۲ ۳۲٫۵ ۳۴٫۱ ۳۵٫۷ ۳۷٫۳ ۳۸٫۹ ۴۰٫۵ ۴۲٫۱ ۴۳٫۷
دور مچ ۱۵٫۱ ۱۵٫۳ ۱۵٫۵ ۱۵٫۹ ۱۶٫۳ ۱۶٫۷ ۱۷٫۱ ۱۷٫۵ ۱۷٫۹ ۱۸٫۳ ۱۸٫۷ ۱۹٫۱ ۱۹٫۵ ۱۹٫۹ ۲۰٫۳
بلندی یا قد لباس قد لباس بر حسب مدل یا مد روز متغیر است
قد از کمر تا کف پا ( قد شلوار) ۹۹٫۰۰ ۱۰۰٫۲۵ ۱۰۱٫۵۰ ۱۰۳٫۷۵ ۱۰۴٫۰۰ ۱۰۵٫۲۵ ۱۰۶٫۵۰ ۱۰۷٫۷۵ ۱۰۹٫۰۰ ۱۰۹٫۲۰ ۱۱۰٫۰۰ ۱۱۰٫۵۰ ۱۱۱٫۰۰ ۱۱۱٫۵۰ ۱۱۲٫۰۰
بلندی فاق یا برآمدگی باسن ۲۳٫۰ ۲۳٫۵ ۲۴٫۵ ۲۵٫۵ ۲۶٫۵ ۲۷٫۵ ۲۸٫۵ ۲۹٫۵ ۳۰٫۵ ۳۱٫۵ ۳۲٫۵ ۳۳٫۵ ۳۴٫۵ ۳۵٫۵ ۳۶٫۵
اندازه توی پا از وسط فاق تا کف پا ۷۶٫۰۰ ۷۶٫۷۵ ۷۷٫۰۰ ۷۷٫۲۵ ۷۷٫۵۰ ۷۷٫۷۵ ۷۸ ۷۸٫۲۵ ۷۸٫۵۰ ۷۸٫۰۰ ۷۷٫۵۰ ۷۷٫۰۰ ۷۶٫۵۰ ۷۶٫۰۰ ۷۵٫۵۰
دور مچ پا ( دم پای شلوار) ۲۳٫۵ ۲۳٫۵ ۲۴ ۲۴٫۵ ۲۵ ۲۵٫۵ ۲۶ ۲۶٫۵ ۲۷ ۲۷٫۵ ۲۸ ۲۸٫۵ ۲۹ ۲۹٫۵ ۳۰

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked