رژیم غذایی کودک 6 ماهه آرشیو مطالب

جدول غذای کودک از ۶ ماهگی الی ۹ ماهگی

جدول غذای کودک از ۶ ماهگی الی ۹ ماهگی

نمودار غذایی برای کودک در فاصله زمانی ۶ الی ۹ ماهگی

این نمودار صرفا جهت مطالعه می باشد لطفا قبل از هر اقدامی راجع به تغذیه کودک در این بازه زمانی از توصیه های متخصص اطفال مطمئن شوید.

جدول غذای کودک از ۴ ماهگی الی ۶ ماهگی

جدول غذای کودک از ۴ ماهگی الی ۶ ماهگی

اولین نمودار غذایی برای کودک در فاصله زمانی ۴ الی ۶ ماهگی

این نمودار صرفا جهت مطالعه می باشد لطفا قبل از هر اقدامی راجع به تغذیه کودک در این بازه زمانی از توصیه های پزشک اطفال مطمئن شوید.