نوشیدنی برای کودکان آرشیو مطالب

لیموناد صورتی

لیموناد صورتی

شاید شما هم، هم عقیده با من باشید که هیچی به اندازه یک لیوان لیموناد خنک توی روزهای گرم تابستان دلچسب نیست و اگر لیموناد یک لیموناد متفاوت از اونی که قبلا می نوشیدین چی؟ مثلا یک لیموناد صورتی!

چرا که یک لیموناد صورتی از یک لیموناد زرد کمرنگ هیجان انگیز تر هست و طالب بیشتری هم دارد.