دامن مدل اریب

دامن مدل اریب

تو پست قبلی روش دوخت کت نیم تنه زنانه رو گذاشتم که یا با پیراهن دراپه ای ست کنید و یا با این مدل دامن که دوختش هم راحته، هم خیلی شیکه و مهمتر از همه بدون الگو هست رو میزارم. امیدوارم بتونین این مدل رو به راحتی بدوزید .

دامن سایز ۳۴ تا ۴۶ و به طول ۶۰ سانتی متر

میزان پارچه مورد نیاز روی پارچه به عرض ۱۴۰ سانتی متر:

 •  سایز  36 – ۳۴: ۱٫۲۵ متر
 • سایز  40 – ۳۸: ۱٫۳۰ متر
 • سایز  44 – ۴۲: ۱٫۳۵ متر
 • سایز  46: 1.40 متر

وسایل مورد نیاز:

 • زیپ ۲۰ سانتی متر
 • دکمه
 • نوار اریب

روش کار:

هر سه قسمت را مانند تصاویر راهنما یا روی کاغذ الگو بکشید و برش دهید و یا مستقیم روی پارچه بکشید.

 خط برش دوخت:

 • لبه دوخت به سمت داخل پشت دامن و قیمت راست جلو : ۲٫۵ سانتی متر
 • لبه دوخت بالا و پهلو ها : ۱٫۵ سانتی متر

روش دوخت:

 • شکل شماره ۱: سمت راست از جلوی دامن

تعداد برش: ۱ عدد

لبه پایین دامن به اندازه ۲٫۵ سانتی متر به سمت داخل تا شود. لبه بالا و کنار دامن به اندازه ۱٫۵ ساننتی متر به سمت داخل تا شود.

 • شکل شماره ۲: پشت دامن

تعداد برش ۲ عدد

خط وسط پشت را به هم بدوزید. سپس زیپ را بدوزید. لبه پایین دامن به اندازه ۲٫۵ سانتی متر به سمت داخل تا شود. لبه بالا به اندازه ۱٫۵ ساننتی متر به سمت داخل تا شود.

 • شکل شماره ۳: سمت چپ از جلوی دامن

دور تا دور دو قسمت برش خورده به جز پهلو را به هم بدوزید. بخش مثلتی را از خط اریب به سمت بیرون تا کنید . به با یک دکمه آن را بست بزنید.

از سمت پهلو ها، شماره ۱ ( سمت راست) را به شماره ۲ ( پشت دامن ) بدوزید.

شماره ۳ ( سمت چپ ) را به به شماره ۲ ( پشت دامن ) بدوزید.لبه داخل پهلو، از سمت آستری را کوک نامرئی برنید.

پس از اتو، اکنون دامن شما آماده است.

چهارشنبه سوری شما مبارک

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked