دسته گل روی دیوار

دسته گل روی دیوار

دسته گل روی دیوار یک وسیله تزیینی برای دکور خونه و قشنگتر شدن خونه با کمترین هزینه و با کمی ذوق و البته گشت و گذار در طبیعت و دیدن این همه زیبایی قریحه ساختن این دسته گل زیبا رو در شما بوجود میاره.

WREATH-3

وسایل مورد نیاز: 

تاج گل:
برگ سکروپیا
خوشه گندم
پیه توت
گل سرخ
شاه بلوط برگ
میخک درختی Ralphii
سیم گل

پایه:
پنبه ضخیم
بند چرمی سیاه
لوله های برنجی گرد
نوار برای پوشش

ابزارها:
اره
بست
قیچی
خط کش
روش کار:

لوله برنجی رو ا ابعاد ۴۰ سانتی متر به کمک اره میبریم.

بند چرمی سیاه به ابعاد  یک متر و نیم را از داخل لوله برنجی توخالی به ابعاد ۴۰ سانتی متر رد میکنیم.

محل تلاقی دو بند رو با بست به هم وصل میکنیم و بند چرمی رو آنقدر می کشیم تا قسمت متصل شده داخل لوله بره و به چشم نیاد.

مانند شکل بندها رو دور لوله برنجی گره می زنیم

گل ها وبرگ رو حول سیم از کوچک به بزرگ تزیین میکنیم و روی لوله برنجی با بست محکم وصل میکنیم.

WREATH-1 WREATH-2  WREATH-4 WREATH-5 WREATH-6 WREATH-7 WREATH-8 WREATH-9 WREATH-10 WREATH-11 WREATH-12 WREATH-12+1 WREATH-13 WREATH-14

مبارکه

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked