چگونگی رفع فرورفتگی در کف و مبلمان چوبی

چگونگی رفع فرورفتگی در کف و مبلمان چوبی

به علت سنگینی مبلمان و ثابت ماندن آنها برای مدت طولانی در یک جا، معمولا پایه های آنها روی کف چوبی و پارکت ایجاد فرورفتگی می کنند و این فرورفتگی زمانی خودش را نشان میدهد که بخواهیم مبلمان جدید داشته باشیم. و یا حتی فرار دادن بعضی لوازم دکوری سنگین بر روی میز چوبی و یا هر وسیله چوبی دیگری نیز می تواند باعث این نوع فرورفتگی شود. اکنون بوسیله یک اتو می توان این مشکل را حل کرد.!

احتیاط: این روش بعضی اوقات بخار اتو روی چوب می تواند باعث سفید شدن و از بین رفتن رنگ چوب شود. ابتدا سعی کنید روی قسمتی که کمتر دید دارد این روش را امتحان کنید.

روش کار:

روی ناحیه فرورفتگی مقداری آب بریزید تا خیس شود. آب نباید خیلی زیاد باشد فقط در حدی که این ناحیه را بپوشاند.

روی آن یک دستمال کاغذی مرطوب، حوله نازک خیس و یا یک دستمال نمدار قرار دهید.

روی ناحیه فرورفتگی اتوی داغ را به شکل حرکت دایره ای بکشید. باید اتو ایجاد بخار کند. ۳ الی ۵ دقیقه این حرکت را تکرار نمایید.

فرورفتگی بدون هیچ آسیبی رفع شده است.

 

اگر فرورفتگی بسیار عمیق باشد (بخصوص برای چوب های جنگلی) و حتی لبه های فرورفتگی دچار شکستگی هم باشند، بعد از مرحله اتو کشیدن، چاره کار استفاده از یک سمباده است که می تواند بهترین کمک برای رفع این مشکل باشد.

یک سمباده را خیلی آرام روی ناحیه فرورفتگی بکشید. بعد از اتمام کار کمی روغن چوب روی آن بمالید.

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked